Tradera ändrar sin prislista per 1 Mars

Gå med i mitt Nyhetsbrev!
Gillar du bloggen? Rösta!
Blogglista.se
bloggtopplista

Tradera informerar idag sina kunder om att man kommer att använda en ny prislista per den 1 Mars 2012. Förändringarna som man gärna vill ge sken av att de har skett efter idéer från användarna själva innebär i korta drag att provisionen för de billigaste annonserna som slutar på 1-3 kronor och som tidigare var gratis nu ändras så att man tar 8% dock minst 3 kronor per försäljning. Alltså lär ingen någonsin sälja något för en krona i framtiden då detta renderar 3 kronor i avgift. Man kommer att tillämpa 8% provision på all försäljning i framtiden, med min 3 kronor och max 100 kronor.

Å andra sidan väljer man att slopa osåltavgifterna för de första 100 osålda auktionerna per användare och månad. Samt inför ett maxtak på 500 kronor per användare och månad för osåltavgifter. Detta leder till i min mening att man går mot att annonser inte kommer att starta på 1 krona utan annonserna kommer att starta på den summa som försäljaren hoppas att saken skall inbringa i allt mer omfattning. Man går alltså från auktionssajt till handelsplats mer och mer i min mening, vilket jag tycker är mycket synd då just 1 kronas utropen har varit Traderas starka sida som handelsplats. Tydligt är dock att man hoppas på att pressa upp avslutsavgifterna för att inbringa ökad provision. Tyvärr lär antalet osålda annonser öka markant i och med att utropspriserna skjuts i höjden.

Dessutom justerar man upp prisintervallerna för olika tillägg likt highlite, utvalt objekt och liknande. I vissa fall prisökningar på 50%. Och dessa tillägg var i min mening inte speciellt billiga innan. Man måste retoriskt fråga sig vem dessa tillägg nu är till för? Ett utvalt objekt kostar per 1:e Mars 45 kronor vilket innebär att dessa tillägg inte lär vara aktuellt på objekt under cirka 800 kronor i min mening. Säg att du räknar med att sälja något för 450 kronor, väljer du då utvalt objekt så kostar detta 10% av din totala försäljningssumma plus att Tradera skall ha 8% i provision. Alltså landar du på en total förmedlingskostnad på cirka 18% av försäljningspriset.

Låt vara att till Traderas fördel bilder fortsätter att vara gratis samt att försäljningsprovisionen på 8% är lägre än gängse normer i auktionsförsäljningar som ligger kring 10% eller däröver.

»crosslinked«

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bloggar etiketter: , , , , ,